คะแนนo-netอังกฤษสูงสุดระดับชั้น ม.6 ปี2558

นางสาวกมลพร หาญธนัญชัย โรงเรียนซางตาครู้ทคอนแวนท์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต

คะแนน o-netอังกฤษสูงสุดระดับชั้น ม.6 ปี2558 (85.00%)

และสอบติดตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบางมด ประจำปี2559ด้วย

ดีใจด้วยที่สุดเลยค่ะ โลกนี้ไม่มีอะไรมาได้โดยง่าย

เก่งไม่กลัว กลัวคนขยัน ยินดีด้วยจริงๆกับความสำเร็จครั้งนี้ สุดยอดมากจริงๆค่ะ

รักกกกมากก และขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะ

ความสุขของคนสอนคือการได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต (และเป็นคนดีของสังคมสำคัญที่สุด)

 

maew2559-2                  maew2559-3                     meaw2559

ยินดีกับน้องๆที่สอบตรงติดปี2559ด้วยนะคะ

                                                                             ยินดีกับน้องๆที่สอบตรงติดปี2559ด้วยนะคะ

1) นายภูริช พรชัยรัตนโชติ จากโรงเรียนวัดราชบพิตร สายศิลป์-คำนวณ ผ่านระบบรับตรง คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

purich 2559-1                   13077127_1139227159460970_1663588561_n

2) นางสาวกมลพร หาญธนัญชัย จากโรงเรียนซางตาครู้ทคอนแวนท์ สายวิทย์- คณิต ผ่านการสอบคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี 1/2559 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยบางมด)

                                                                  maew2559แก้           maew2559-2

  3) นางสาวศุภกาญจน์ วงศ์ชัยสุริยะ จากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  สายวิทย์-คณิต  ผ่านการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1449244309079[1]                                  ศุภกานต์                                                     karn]

4)  นายศุภกร เบญจวิกรัย จากโรงเรียนทวีธาภิเษก สายวิทย์-คณิต ผ่านโครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2559   คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยบางมด)

1449227212101[1]                       first[1] 

ยินดีกับน้องๆที่ติดรอบAdmissionปี2558ด้วยนะคะ

ยินดีกับน้องๆที่ติดรอบAdmissionปี2558ด้วยนะคะ 

1) นางสาว ปาณตะวัน ตรงมณีธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สายศิลป์-ฝรั่งเศส ติดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

makipic[2

IMG_20150607_1[1]

2) นางสาว อรจิรา ติรพฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สายศิลป์-ฝรั่งเศส ติดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

bowpic[1]         bow1

3)นางสาว นิรชา นิลโสด ติดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตรนิรชา[1]

4) นางสาว ชินทณิชา บุญดำรงค์  สายวิทย์-คณิต ติดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

jean1

5) นาย กุลพสุ นวนแป้น โรงเรียนวัดราชบพิธ สายวิทย์-คณิต ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยบางมด)

Propic[1] Pro[1]

 

 

 

 

ยินดีกับน้องๆที่สอบตรงติดปี2558ด้วยนะคะ

 ยินดีกับน้องๆที่สอบตรงติดปี2558ด้วยนะคะ 

1) นายภรัญโรจน์ ปิติวัชรีวัฒน์ จากโรงเรียนวัดราชบพิธ สายวิทย์-คณิต สอบตรงติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                    cherry[1]

2)นางสาว ลลิตา ชวรุ่ง  จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สายศิลป์-ฝรั่งเศส สอบตรงติดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1430968334263         lilly[2]

IMG_20150511_3[1]

 

ff1

 3)นางสาว ธันย์ชนิด ตั้งกิจงามวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สายศิลป์-ฝรั่งเศส ติดสอบตรงคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

nannypic                      IMG_20150511_4[1]

 4)นางสาว ฑิตฐิตา ปุจฉาการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สายศิลป์-ฝรั่งเศส ติดสอบตรงคณะดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาละครเพลง  มหาวิทยาลัยมหิดล

painty[1]                    paint[1]

5)นางสาว ณัฐณิชา ยสินทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สายวิทย์-คณิต ติดสอบตรงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Jah1[2]             Jah[1]

 

ยินดีกับน้องๆที่ปีนี้ด้วยจ้า Admission 2556

10483254_739084696149477_174340272623208254_n

 

10500378_10204041001849086_2958847327678374063_n

 

 

ขอแสดงความยืนดีกับน้องๆที่สอบติดมาด้วยน้า

 

น้องต้อง สอบติด อักษรศาสตร์ ศิลปากร จ้า

น้องเพลง สอบติด วิทยาการจัดการธุรกิจ ภาค ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ศิลปากร จ้า

น้อง เติ้ล สอบติด โบราณคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร จ้า

น้อง ปู สอบ ติดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร จ้า

น้องพลัม คณะ เกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

น้องๆที่ Admisison ติดในปี 2555-2556

ขออนุญาตเชิดชูน้องๆทุกๆคนที่ผ่านการด่าของพี่ อันโหดร้าย มันอาจจะเจ็บ มันอาจจะทรมานที่มันขัดใจพวกคุณ แต่ทั้งหมด มันจบลงด้วยสิ่งที่ดีงามไม่ใช่หรือ

พี่รู้เว้ย ว่าพี่เป็นคนไม่ดี ไม่ได้พูดจาไพเราะ ไม่ได้โด่งดังเหมือนใคร แต่พวกเรา คือ ครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอ

พวกคุณทุกคนเป็นครอบครัว Fast Forward ควรจะกด like เป็นเกียรติให้กับพี่ๆน้องๆ ที่สามารถก้าวผ่านเรื่องราวอันยากลำบากได้

1.เชอรี่ ติด จิตวิทยา มศว
2.ออมชอม อักษรศาสตร์จุฬา
3เตย ญี่ปุ่น การโรงแรม เกษตร
4.เป็กแซ่บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
5.นัท ปทุมคงคา ติด วิศวกรรมศาสตร์ มศว
6.เกล มหาวิทยาลัยบูรพา
7.ไอซ์ แม่ฟ้าหลวง
8.ชิงชิง มหิดล อินเตอร์
9.พิมพรรณ ราชมงคลกรุงเทพ อันดับ1 ของคณะ
10.ป็อก ติดเศรษศาสตร์ เกษตร
11 อิ๊งค์ ติดวิทยาศาสตร์พระนครเหนือ
12.ดรีม ติด นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา

จากนี้ไป ไม่ว่าพี่จะเป็นใครในสายตาพวกคุณ ขอให้จำไว้ว่า พี่เป็นเกียรติอย่างมากที่สุด ที่ได้สอนพวกคุณมาและได้รับเกียรติจากความไว้ใจของทุกคน ที่มีให้กับคนที่ไม่มีอะไรอย่างพี่

ขอแสดงความนับถือ

ผู้บริหารสถาบัน Fast Forwad

Fast Forward2x สาขาใหม่ สาขา สยามม

พร้อมให้บริการกับน้องๆที่ อยากมาเรียนฝั่งทาง สยาม ทางเข้าอยู่ทาง โบนันซ่าเลยจ้า

สามารถเรียนได้ทั้งกลุ่มเล็กและตัวต่อตัว

 

ทางสถาบัน มีการ การันตี ให้ คือ ถ้าภายในเวลา 4 เดือนที่คุณเรียน เเล้วไม่พัฒนาขึ้นเลย หรือ ไม่มีอะไรดีขึ้นจนคุณพอใจเลย

 

 

เราคืนเงินให้ 50% จ้า

 

ติดต่อได้ที่ 0841020040 ตลอด 24 ชั่วโมงจ้า

logo2x